Zoek een bepaling
© What's Lab
In bedrijf.
VerifyNow Acetylsal.zuur in bloed

 

 
Bepalingsmateriaal
bloed
Analyt (zonder toevoegingen)
VerifyNow Acetylsal.zuur
Analyte (in English)
Aspirin resistance
Synoniemen
Acetylsalicylzuur resistentie trombocyten,
Ascal resistentie trombocyten,
Aspirine resistentie trombocyten,
VerifyNow aspirin.
Verantwoordelijk staflid
Dr. Albert Huisman
klinisch chemicus (hematologie)
Telefoon: +31 88 75 73457
E-mail: A.Huisman@umcutrecht.nl
Sein: 73457
In bedrijf
Opmerkingen

Let op: afwijkend buistype!
Speciale buistype kan worden afgehaald bij het laboratorium LKCH, Interne monsterontvangst loket G03.330.
De optimale tijd om acetylsalicylzuur te testen is tussen 2 en 30 uur na inname van de dosis door de patiënt.
Bij veneuze afname: doe een venapunctie met een naald van tenminste 21G en neem 2 buizen bloed af, de eerste buis wordt weggegooid, de tweede buis (Greiner Vacuette 2 ml citraatbuis) kan worden ingeleverd bij het laboratorium. Indien tevens clopidogrel wordt getest: 3 buizen afnemen. Na afname de buis mengen (5 maal zwenken), niet schudden, niet per buispost versturen.
Bij afname uit arteriele lijn: gooi de eerste 5ml bloed weg om de lijn schoon te maken, neem vervolgens bloed af en vul hiermee binnen 1 minuut na afname 2 of 3 bloedbuizen (Greiner 2ml citraatbuis). Handmatig vullen met de spuit tot de zwarte streep, draai de dop er goed op, niet met een naald op de spuit vullen.

Let op: deze bepaling is NIET geschikt als spiegelbepaling bij (verdenking op) een intoxicatie. Neem bij (vermoeden van) een intoxicatie contact op met het laboratorium van de ziekenhuisapotheek.

Buistype
Na-Citraat, speciaal ten behoeve van VerifyNow

Omschrijving materiaal
Na-citraat (blauw/wit) 2 ml volbloed
Verzendcondities naar UMCU
"Het heeft de sterke voorkeur de patient te verwijzen naar de bloed-afname polikliniek van het UMC Utrecht (locatie AZU voor volwassenen, locatie WKZ voor kinderen). Indien de voorkeur wordt gegeven aan bloedafname in de eigen instelling: Afname van Greiner ""partial fill"" citraatbuis. Na afname rustig mengen (niet schudden). De buis dienen daarna zo spoedig mogelijk bij kamertemperatuur (niet gekoeld en niet bevroren en niet schudden tijdens transport) naar het UMC Utrecht vervoerd te worden en afgeleverd bij het laboratorium. De analyse dient plaats te vinden binnen maximaal 4 uur na afname, de buis dienen voor 16.00u in het laboratorium te zijn. Insturen is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. Zorgdragen voor afgifte van het materiaal direct aan het laboratorium. Informatie: Dr. A. Huisman, klinisch chemicus. email: a.huisman@umcutrecht.nl "
Datatype
Numerieke waarde
Eenheid
ARU (geen)
Referentiewaarden
Leeftijd M/V Ref.waarden Opm.
  620 - 672


(Aanvullende) referentiewaarden

Acetylsalicylzuur ARU <550: trombocytenfunctie adequaat geremd, acetylsalicylzuur effectief.

Intern uitgevoerd
Uitvoerend laboratorium intern
LKCH - Centraal Laboratorium
Snelservice
MUD-mogelijkheid
CITO-mogelijkheid na bellen
24/7 beschikbaar
Bepalingsfrequentie
Continu
Toevoegen mogelijk tot
4 uur uit citraatvolbloed